SmartFlow System

 SmartFlow System – automatyzacja przetwarzania blach

SmartFlow System to rozwiązanie automatyzujące proces przetwarzania arkuszy blach. Zawiera w sobie automatyczny załadunek i rozładunek wycinarek laserowych oraz automatyczny magazyn blach. System może obsługiwać wiele wycinarek jednocześnie zapewniając pełne wykorzystanie szybkości cięcia lasera i wysoką efektywność produkcji. Każdorazowo projektujemy go uwzględniając specyficzne potrzeby klienta i charakter jego procesu produkcyjnego.

Elementy systemu SmartFlow:

 • część magazynowa – automatyczny magazyn blach (MonoTower, TwinTower, TransferTower lub MultiTower) – w konfiguracji dostosowanej do potrzeb klienta
 • część transportowa – moduł załadunkowo–rozładunkowy MultiLoader
 • stacja do transportu wyciętych detali
 • oprogramowanie zarządzającego przepływem materiału i procesem cięcia

Cechy systemu SmartFlow:

 • możliwość integracji z wycinarkami różnych producentów
 • przeznaczony do przetwarzania arkuszy blach o wymiarach 3000×1500, 4000×2000, 6000×2000 mm
 • modułowa konstrukcja pozwalająca na każdorazowe dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta
 • możliwość rozbudowy systemu w przyszłości
 • możliwość obsługiwania wielu wycinarek jednocześnie
 • krótki czas wymiany materiału
 • niezależny załadunek i rozładunek stołów laserów
 • możliwość załadunku blach i rozładunku wyciętych elementów bez konieczności zatrzymywania systemu transportowego
 • różne opcje konfiguracji automatycznego magazynu blach (MonoTower, TwinTower, TransferTower lub MultiTower)
 • dedykowane oprogramowanie do zarządzania produkcją
 • elastyczność w zarządzaniu przepływem wyciętych elementów

Zasada działania

 

Korzyści wynikające z zastosowania SmartFlow System

 • usystematyzowanie przepływu materiału w procesie cięcia
 • automatyzacja procesu przetwarzania blach
 • wyeliminowanie przestojów w produkcji
 • pełne wykorzystanie szybkości cięcia wycinarek laserowych
 • wzrost efektywności produkcji
 • efektywne wykorzystanie powierzchni hali produkcyjnej
 • wzrost bezpieczeństwa pracy
 • ograniczenie wykorzystania wózków widłowych

Chcesz dowiedzieć się więcej?