Baumalog Software

Sterowanie MS-12

Wszystkie automatyczne systemy magazynowe Baumalog – regały MonoTower i TwinTower oraz system składowania z użyciem układnicy magazynowej, wyposażone są w intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące MS-12

Oprogramowanie umożliwia:

  • graficzny widok systemu składowania
  • przywożenie półek po numerze,
  • zarządzanie półkami (dla systemów ze zmiennymi lokalizacjami półek) w tym m.in.: dodawanie, usuwanie, przestawianie półek, reorganizacja wg częstotliwości używania lub czasu dostępu,
  • zarządzanie artykułami w tym m.in.: przypisanie rodzaju artykułu do konkretnej grupy półek, wyszukiwanie artykułów,
  • zarządzanie bazą danych zawierającą m.in: nazwę artykułu, nr artykułu, lokalizację, stan (ilość w sztukach i kg), uwagi,
  • zarządzanie zleceniami (wybor realizowanego zlecenia, wybór realizowanej linii zamówieniowej, pobrania niepełne,podgląd zrealizowanych zleceń),
  • kontrolę dostępu poprzez możliwość ograniczenia przywożenia półek dla konkretnych operatorów,
  • zarządzanie użytkownikami (różne poziomy dostępu, przypisanie nazw, haseł oraz uprawień),
  • przejście w tryb serwisowy i diagnostyczny,
  • komunikację z wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych, itd.,
  • integrację z systemami klasy ERP i WMS oraz systemami sterującymi wycinarkami
   laserowymi, plazmowymi lub wodnymi,
  • korzystanie z aplikacji do podglądu i zarządzania bazą artykułów poza panelem operatorskim
   (podgląd zawartości systemu,możliwość zarządzania katalogiem artykułów i zleceniami,
   możliwość importu i eksportu tabel bazy danych, możliwość edycji stanów magazynowych).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?