Modułowość stanowi niejednokrotnie kluczowy elementem przy wdrażaniu automatycznych systemów magazynowych, ponieważ stwarza elastyczność dla Klienta – system może być dopasowany do dostępnego pomieszczenia oraz potrzeb i stopniowo rozbudowywany wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. W momencie wdrożenia Klient nie musi ponosić kosztu wdrożenia docelowego systemu, a jedynie części, co pozwala na obniżenie kosztów. Przykład takiego wdrożenia stanowi realizacja w firmie Protech, gdzie zainstalowany początkowo system automatycznego składowania profili zawierający dwa regały automatyczne TwinTower® o wysokości prawie 8 metrów  trzy lata po wdrożeniu został powiększony o kolejne dwa regały TwinTower®, obsługiwane wspólna stacja transportową z zainstalowanym wcześniej systemem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wdrożenia.