Układnica magazynowa

System składowania MultiTower z użyciem układnicy magazynowej

Automatyczny system składowania z użyciem układnicy magazynowej przeznaczony jest do składowania arkuszy blach, profili, rur, prętów oraz innych materiałów o dużych gabarytach lub masie.

System złożony jest z wieloczłonowej stalowej konstrukcji umożliwiającej składowanie materiałów znajdujących się na ruchomych półkach. W skład struktury nośnej wchodzi część frontowa oraz tylna, pomiędzy którymi,  po torze jezdnym,  porusza się układnica magazynowa.

Układ może być wyposażony w wiele stacji załadowczo-rozładowczych umożliwiających załadunek materiałów do magazynu oraz ich transport do wielu maszyn ciągu technologicznego (np. wykrawarek młoteczkowych, laserowych, itp).

Sterowanie systemem składowania umożliwia zintegrowanie go z systemami klasy ERP/WMS oraz pozwala na prowadzenie kompleksowej gospodarki magazynowej (między innymi kontrolowanie stanów minimalnych, lokalizacji, obsługę zamówień w formie elektronicznej, zapewnienie zasady FIFO).

System eliminuje konieczność wykorzystania wózków widłowych do transportu materiałów między gniazdami ciągu technologicznego, co istotnie zwiększa wydajność oraz znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa pracy.

Cechy automatycznego systemu składowania z użyciem układnicy magazynowej

 • ładowność na półkę do 5 000 kg
 • maksymalna długość półki do 12 m
 • wysokość układu do 20 m
 • długość układu do kilkuset metrów
 • pojemność – kilka tysięcy ton
 • możliwość podłączenia stacji załadowczo-rozładowczych o różnej specyfice (stacje stałe lub ruchome, buforowe miejsca odkładcze)
 • opcjonalne wyposażenie w stacje wyjeżdżające poza obrys budynku
 • możliwość budowy magazynu samonośnego, gdzie struktura nośna jest jednocześnie konstrukcją, do której mocowana jest elewacja budynku
 • integracja sterowania z systemami klasy ERP i WMS
 • możliwość autonomicznej pracy systemu, bez udziału operatora

 

 

Zasada działania systemu MultiTower do składowania arkuszy blach

 

 

 

 

 

 

Korzyści wynikające z zastosowania systemu z układnicą magazynową

 • automatyzacja procesu magazynowania i transportu wewnętrznego
 • oszczędność powierzchni magazynowej – przechowywanie dużej ilości materiałów na niewielkiej powierzchni
 • łatwy i szybki dostęp do składowanych materiałów
 • istotne zwiększenie wydajności dzięki eliminacji konieczności wykorzystywania wózków widłowych do transportu materiałów
 • znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy
 • wykorzystanie dostępnej wysokości hali
 • możliwość bezpośredniej integracji magazynu z wieloma maszynami z ciągu technologicznego
 • kontrola nad procesami magazynowo-produkcyjnymi dzięki integracji z informatycznymi systemami magazynowymi klasy ERP i WMS

Zastosowanie

 • w produkcji – jako magazyn komponentów (np. prętów, blach, narzędzi technologicznych)
 • w magazynowaniu i dystrybucji (np. magazyn rur, kształtowników)

Chcesz dowiedzieć się więcej?