MonoTower®

Automatyczny regał MonoTower®

Automatyczny regał MonoTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych (pręty, profile, rury, itd) oraz arkuszy (blach, płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach.

System składa się z jednej kolumny składowania oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda, której zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumny składowania do stacji załadowczej.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi od frontu maszyny do windy załadunek i rozładunek półek może być wykonywany przy udziale suwnicy lub wózka widłowego.

Półki są lokowane w kolumnie składowania na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach zapewniających miejsce składowania.

automatyczny regał magazynowy MonoTower

Cechy automatycznego regału MonoTower®

 • ładowność na półkę do 5 000 kg
 • maksymalna długość półki 15 m
 • modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę już istniejącego systemu (np. zmianę wysokości)
 • integracja sterowania z systemami klasy ERP i WMS
 • możliwość zabudowy regału na zewnątrz budynków
 • różne warianty umiejscowienia punktów dostępowych (okna dostępowe na różnych kondygnacjach, stacje odbiorcze umiejscowione z dwóch stron regału, itd)

Korzyści wynikające ze stosowania regału

 • oszczędność powierzchni magazynowej
 • wykorzystanie dostępnej wysokości hali
 • ułatwienie i przyśpieszenie dostępu do składowanych artykułów
 • łatwy załadunek i wyładunek składowanych artykułów
 • uniwersalność (ładowność na półkę do 5 000 kg, długość półki do 15 m)
 • możliwość integracji z maszynami z ciągu technologicznego oraz z informatycznymi system magazynowymi klasy ERP/WMS

Zastosowanie

 • w produkcji – jako magazyn komponentów (np. prętów, blach), narzędzi technologicznych
 • w magazynowaniu i dystrybucji (np. magazyn rur, kształtowników)

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?