Automatyczne systemy magazynowe Modula – bezpieczne składowanie elementów elektronicznych

Jak bezpiecznie składować elementy elektroniczne?

W przemyśle elektronicznym magazynowanie i zarządzanie zapasami odgrywa kluczową rolę. Dzieje się tak dlatego, że elementy elektroniczne, podobnie jak artykuły chemiczne i spożywcze, wymagają szybkiego i dokładnego zarządzania różnymi etapami – zaopatrzenia, kompletacji i inwentaryzacji jednostek magazynowych, tak aby nie powodować spowolnień w procesie produkcji. Elementy elektroniczne wymagają przestrzegania określonych, kontrolowanych warunków środowiskowych (wymaganych przez normy i protokoły), aby nie uległy zniszczeniu i nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników. W wysoce zaawansowanym technologicznie i konkurencyjnym sektorze, jakim jest przemysł elektroniczny, posiadanie automatycznego systemu magazynowania przekłada się na solidną przewagę konkurencyjną, ponieważ umożliwia szybkie działanie i zwiększa elastyczność logistyki, stanowiącej ważną część łańcucha dostaw.

Istnieją dwa główne problemy w składowaniu elektroniki: zarządzanie operacyjne i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o zarządzanie operacyjne magazynem, problemy wynikają z faktu, że elementy elektroniczne są niejednorodne i często mają niewielkie wymiary, dlatego wymagają specjalnych systemów magazynowania, dzięki którym dostęp do nich i ich pobieranie jest łatwe i szybkie. W przeciwnym razie konsekwencją byłoby nadmierne spowolnienie całego łańcucha dostaw. Ponadto zarządzanie dużą liczbą artykułów i jednostek magazynowych wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na przestrzeń magazynową. Z drugiej strony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, warunki środowiskowe przechowywania mają pierwszorzędne znaczenie dla zapobiegania degradacji elementów elektronicznych. Należy także wziąć pod uwagę aspekty wrażliwe, takie jak: wilgotność, temperatura i kurz.

3 innowacyjne rozwiązania Modula do magazynowania artykułów elektronicznych w kontrolowanych warunkach.

MODULA CLIMATE CONTROL – idealne rozwiązanie do przechowywania materiałów wymagających dokładnej kontroli temperatury i wilgotności, gwarantując w ten sposób zachowanie łańcucha chłodniczego. Chłodzone automatyczne systemy magazynowe Modula mogą pracować w zakresie temperatur od +2°C do +25°C (±1°C), przy maksymalnej wilgotności 50%.

MODULA CLEAN ROOM – w przypadku elementów elektronicznych wrażliwych na kurz istnieje potrzeba pracy w pomieszczeniach czystych, aby zapobiec zanieczyszczeniu artykułów czynnikami zewnętrznymi. Rozwiązania Modula do przechowywania w pomieszczeniach czystych są zgodne z normami ISO 14644 i spełniają wymagania klas 7 i 8.

MODULA DRY – podczas pracy z materiałami wrażliwymi na wilgoć konieczne jest utrzymywanie wilgotności otoczenia poniżej pewnego progu, aby zapobiec uszkodzeniu przechowywanych przedmiotów. Rozwiązanie Modula Dry zostało opracowane specjalnie w celu zagwarantowania wilgotności względnej poniżej 5%.

Modula oferuje gamę systemów, które można skalować i dostosowywać do potrzeb każdego magazynu, dając w ten sposób firmom potrzebującym najnowocześniejszych technologii do przechowywania w kontrolowanych warunkach możliwość korzystania również z automatycznych systemów magazynowych. Dzięki starannej analizie przeprowadzonej w fazie doradztwa, Modula jest w stanie połączyć swoje produkty i technologie w taki sposób, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby także tych klientów, którzy potrzebują bezpiecznego i wydajnego składowania elementów elektronicznych.

 

 

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22