FAQ | Najważniejsze pytania zadawane przez naszych Klientów

Przygotowaliśmy listę najczęściej pojawiających się pytań od Klientów na różnych etapach wdrożenia i użytkowania naszych systemów. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie to zapraszamy do wysłania zapytania w ramach bezpłatnej konsultacji lub kontaktu bezpośredniego.

Rozwiń sekcję, której dotyczy Twoje pytanie:

Ogólne

Czy istnieje możliwość bezpośredniego obejrzenia działania systemów automatyzacji Baumalog w praktyce?

Tak, zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszymi systemami do odbycia wizyt referencyjnych u naszych Klientów. Obecnie możemy pochwalić się ponad 140 zrealizowanymi projektami w Polsce oraz wielu krajach świata.

Czy systemy Baumalog wymagają dozoru UDT?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami wszystkie systemy Baumalog posiadają deklarację zgodności, są oznaczone znakiem CE oraz nie podlegają dozorowi UDT.

W jakich temperaturach mogą pracować systemy automatyzacji Baumalog?

Produkowane przez nas systemy automatyczne standardowo przeznaczone są do pracy w temperaturach w zakresie 5 – 40 °C. W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowanie podzespołów systemu do pracy w temperaturach poza wskazanym zakresem. W przypadku pracy w temperaturach poniżej 5 °C w przekładniach stosujemy olej o niższej lepkości, rozdzielnię elektryczną z izolowaną termicznie obudową, która jest ogrzewana oraz komponenty automatyki przeznaczone do pracy w niskich temperaturach.

W jakich kolorach produkowane są systemy Baumalog?

Kolory systemów Baumalog to:
 • niebieski (RAL 5013) – rama automatycznego systemu składowania i systemu automatyzacji
 • żółty (RAL 1037) – elementy ruchome (np. stacja załadunkowo-rozładunkowa, moduł załadunkowo-rozładunkowy)
 • szary (RAL 7045) – półki systemu składowania
Wszystkie elementy malowane są w technologii proszkowej.

Automatyzacja

Dlaczego warto zautomatyzować pracę wycinarki laserowej?

Zautomatyzowanie wycinarki laserowej umożliwia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych poprzez zniwelowanie przestojów, które powstają na etapie dostarczania materiału oraz załadunku i rozładunku materiału na stół maszyny. System automatyzacji wycinarki laserowej zwiększa elastyczność produkcji, dając dostęp do wielu asortymentów blach składowanych w pobliżu miejsca obróbki. Zautomatyzowanie procesu transportu materiału do wycinarki laserowej, jej załadunku i rozładunku oraz składowania materiału znacząco zwiększa bezpieczeństwo i ergonomię procesu produkcji, eliminując czynności manualne oraz wykorzystanie mniej efektywnych urządzeń transportowych, takich jak np. wózek widłowy. System automatyzacji wycinarki laserowej połączony z systemem składowania porządkuje cały proces w pełni wykorzystując dostępną przestrzeń.

Czy automatyzacja może pracować bez przerwy?

Tak, automatyzacja może pracować w trybie 24/7 bez przerw.

Jak długo od momentu zamówienia system automatyzacji jest gotowy do użycia?

Czas dostawy zależny jest od wielkości i konfiguracji systemu i wynosi od 8 do 52 tygodni od złożenia zamówienia. Czas montażu wynosi od 1 do ok. 20 tygodni i również zależy od budowy systemu. Szczegółowe informacje o terminie dostawy oraz czasie trwania montażu podane są w ofercie i harmonogramie dostawy, będącym integralną częścią umowy.

Jaka powierzchnia jest wymagana do systemu automatyzacji jednej wycinarki laserowej?

Powierzchnia jaką zajmuje system automatyzacji zależy od kilku czynników m.in. od pojemności magazynu, liczby punktów dostępowych czy kierunku działania automatycznego systemu załadunku i rozładunku blach względem stołu lasera. Dla samego systemu załadunkowo-rozładunkowego wycinarki laserowej do cięcia arkuszy blach o wymiarach 3 x 1,5 m. wymagana powierzchnia to ok. 16 m2 (4 x 4 m.). Jeżeli dodamy do tego automatyczny regał na blachy z dwiema kolumnami składowania to potrzebujemy ok. 80 m2.

Jakie wymagania powinna spełniać wycinarka laserowa, aby można było ją zautomatyzować?

Do zautomatyzowania wycinarki laserowej niezbędne jest wyposażenie jej w:
 • wymienne stoły, które zapewniają dostęp do całego stołu wycinarki na zewnątrz maszyny obróbczej,
 • wymianę sygnałów elektrycznych pozwalających na bezkolizyjny ruch układów wycinarki laserowej (wymiennych stołów) i systemu automatyzacji,
 • podłączenie sygnału bezpieczeństwa wycinarki do systemu bezpieczeństwa systemu automatyzacji,
 • wymianę danych pomiędzy sterowaniem wycinarki laserowej i systemem automatyzacji w celu realizacji zleceń w sposób automatyczny.

Czy w konstrukcjach stołów wycinarek laserowych występują ograniczenia do ich automatyzacji?

Tak, w konstrukcjach stołów niektórych wycinarek laserowych mogą pojawić się ograniczenia. Działanie automatyzacji wymaga dostępu do obu stołów wycinarki laserowej. Ruszty stołów nie mogą być zasłonięte przez żadne elementy konstrukcyjne wycinarek laserowych.

Jakie marki wycinarek laserowych zostały zintegrowane z naszymi systemami automatyzacji?

Z naszymi systemami automatyzacji zostały zintegrowane wycinarki laserowe takich producentów jak Amada, BLM, Durma, Eagle, LVD, Mazak, Mitsubishi, Salvagnini, TCI czy TRUMPF.

Ile czasu zajmuje wdrożenie operatorów do obsługi systemu automatyzacji?

Wdrożenie pracowników do uzyskania pełnej samodzielności przy obsłudze systemu zajmuje od jednego do kilku dni. Biegłość w obsłudze systemu operatorzy nabywają podczas szkoleń przeprowadzanych po uruchomieniu systemu przy działających wycinarkach laserowych i realizowanej produkcji. W przypadku złożonych systemów automatyzacji takich jak np. SmartFlow System, przez pierwszych kilka dni po uruchomieniu instalacji na miejscu obecny jest pracownik Baumalog, który wspomaga operatorów w zakresie bieżącej obsługi oraz odpowiada na pojawiające się pytania. Dzięki podłączeniu systemu do internetu oraz zdalnemu dostępowi zapewnionemu przez aplikację TeamViewer, operatorzy systemu automatyzacji mogą stale liczyć na pełne wsparcie w trakcie godzin pracy działu serwisu Baumalog.

Czy po zautomatyzowaniu wycinarki laserowej konieczna jest zmiana organizacji pracy?

Tak, z uwagi na zmianę sposobu obsługi wycinarek laserowych niezbędna jest zmiana organizacji pracy. Wiele czynności zostaje zautomatyzowanych -możliwa jest praca wycinarek laserowych bez stałej obecności operatora np. na nocnej zmianie lub w weekendy. Dzięki temu pracownicy zajmujący się obsługą wycinarki mogą zostać oddelegowani do innych obowiązków.

Czy przy zastosowaniu automatyzacji zapewniony jest bezpośredni dostęp do stołu wycinarki laserowej?

W przypadku każdego z naszych systemów automatyzacji zapewniamy dostęp do stołu wycinarki laserowej, który może być wykorzystywany np. w celu czyszczenia rusztu stołu wycinarki laserowej, manualnego pobrania wyciętych elementów lub umieszczenia arkusza na stole.

Czy w jednym systemie automatyzacji można podłączyć wycinarki laserowe o różnych wymiarach stołów roboczych np. 3 x 1,5 m i 4 x 2 m?

Tak, jest to możliwe. Wymagane jest położenie punktu referencyjnego w tym samym miejscu oraz odpowiednia kolejność wycinarek laserowych w systemie. W każdym przypadku zainstalowanie wycinarek laserowych o różnych wymiarach stołów roboczych wymaga indywidualnego skonsultowania z naszymi specjalistami.

Jakie rodzaje punktów dostępowych do odbioru wyciętych detali znajdują się w ofercie Baumalog?

W ofercie Baumalog znajduje się kilka rodzajów punktów dostępowych:

 • Pojedynczy punkt dostępowy – najprostsza ze stacji dostępowych do sortowania wyciętych elementów oraz załadunku arkuszy blach bezpośrednio na palecie,
 • Dwupoziomowy punkt dostępowy – stacja rozbudowana o drugi poziom, który daje możliwość przypisania każdego z nich do konkretnego programu lasera lub rodzaju materiału,
 • Buforowy punkt dostępowy – punkt dający największe możliwości pod kątem sortowania, umożliwiając stworzenie kilku stref buforowych, do których dostarczana jest półka z wyciętym materiałem,
 • Przenośnik taśmowy – moduł umożliwiający bieżące sortowanie wyciętych detali dostarczanych ze strefy cięcia.

Czy możliwa jest wymiana wycinarki laserowej pracującej z systemem automatyzacji na nową wycinarkę innej marki?

Tak, istnieje taka możliwość, kluczowe jest dopasowanie wymiarów rusztu wycinarki laserowej oraz możliwość wymiany danych z systemem automatyzacji. Szczegółowych informacji nt. integracji nowej wycinarki laserowej z systemem automatyzacji udzielają nasi specjaliści.

Czy zastosowanie automatyzacji spowoduje konieczność cięcia z mikropołączeniami?

Zastosowanie mikropołączeń nie zawsze jest konieczne. Jest ono uzależnione od wielu czynników np. kształtu, grubości i geometrii wycinanych detali oraz położenia na stole wycinarki laserowej.

Czy detale wycięte muszą być od razu sortowane czy mogą wrócić do systemu składowania?

Wycięte elementy mogą być sortowane na bieżąco lub mogą wrócić do systemu składowania – w tym celu stosujemy uniwersalne półki umożliwiające składowanie surowego materiału i detali wyciętych. W przypadku detali wyciętych operator musi wyposażyć półkę w arkusz blachy, który pełni rolę dna oraz odpowiednio oznaczyć półkę w systemie.

Jakie są różnice między automatyzacją od producenta lasera a niezależnym producentem automatyzacji?

Zaletą wyboru niezależnego dostawcy systemu automatyzacji jest:

 1. Możliwość zastosowania indywidualnego layoutu systemu automatyzacji,
 2. Możliwość zintegrowania wielu wycinarek laserowych rożnych producentów w ramach jednego systemu,
 3. Możliwość integracji z oprogramowaniem CAD/CAM wielu dostawców
 4. Możliwość integracji oprogramowania klasy ERP wielu producentów.
 5. Możliwość wymiany wycinarki laserowej (np. po kilku latach użytkowania) na wycinarkę innej marki

Nasze systemy automatyzacji zintegrowaliśmy z wieloma producentami wycinarek laserowych oraz dostawcami oprogramowania.

Czy możliwe jest zintegrowanie systemu automatyzacji Baumalog z systemem ERP?

Tak, Baumalog udostępnia integratorowi lub dostawcy systemów typu ERP,CAD/CAM interfejs API, dzięki któremu nasz system jest w stanie wymieniać dane. Za samą integrację odpowiada integrator lub dostawca oprogramowania, z którym system automatyzacji Baumalog ma się komunikować.

Z jakimi systemami CAD/CAM integrują się systemy automatyzacji Baumalog?

Systemy automatyzacji Baumalog komunikują się z oprogramowaniem CAD/CAM globalnych dostawców takich jak CADMAN, Lantek, Metalix czy SigmaNEST.

Kto odpowiada za koordynacje prac związanych z integracją wycinarki laserowej, systemu CAD/CAM i oprogramowania Baumalog?

Za koordynację integracji odpowiada Baumalog. Interfejs wycinarki laserowej powinien umożliwiać wymianę danych oraz wymianę sygnałów cyfrowych z systemem automatyzacji. W procesie integracji niezbędny jest udział producenta wycinarki laserowej oraz producenta lub dostawcy systemu CAD/CAM.

Jakie są możliwe scenariusze integracji wycinarki laserowej z systemem automatyzacji?

Możliwe jest zintegrowanie systemu automatyzacji z wycinarką laserową w dwóch trybach pracy – gdy wycinarka laserowa pracuje jako “Master”, a automatyzacja jako “Slave” i odwrotnie. Użycie odpowiedniego trybu pracy zależy od wielu czynników i dobierane jest indywidualnie.

Systemy składowania

Jaka minimalna powierzchnia wymagana jest do zainstalowania automatycznego systemu składowania blach?

Zależy to od dostępnych wymiarów hali i rozmiarów systemu. Znając parametry hali dopasowujemy system składowania do dostępnego miejsca. Przykładowo, mniejsze automatyczne systemy składowania, takie jak np. MonoTower lub MonoTower Lite umożliwiają składowanie do 80 ton materiału na powierzchni wynoszącej jedynie 16 m2.

Czy automatyczny system składowania może posiadać wiele stacji załadunkowo-rozładunkowych?

Tak, automatyczny system składowania może być wyposażony w wiele stacji załadunkowo-rozładunkowych. Liczba i rodzaj stacji dobierany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb Klienta.

Czy istnieje możliwość załadunku oraz rozładunku regału automatycznego z dwóch stron?

Tak, jest taka możliwość. System może zostać wyposażony w 2 niezależne stacje lub 1 stację przejeżdżającą na obie strony regału. W takim przypadku ustalamy w jakim kierunku i trybie mają pracować stacje.

Jaka jest maksymalna ładowność półki w automatycznych systemach Baumalog?

Maksymalna ładowność półki w automatycznych systemach Baumalog wynosi 5 ton.

Czy automatyczny system składowania może obsługiwać różne formaty blach np. 3 x 1,5 i 4 x 2 m?

Tak, możliwe jest składowanie różnych formatów blach w automatycznym systemie magazynowym. Planując składowanie arkuszy w różnych rozmiarach należy zastosować półki o odpowiednim wymiarze.

Czy w automatycznych systemach składowania można wydzielić lokalizacje do składowania różnych asortymentów blach?

Tak, możliwe jest stworzenie dedykowanych lokalizacji w magazynie automatycznym, przeznaczonych do składowania różnych asortymentów blach np. ze stali nierdzewnej i stali czarnej

Jaka jest zasada działania stacji załadunkowo-rozładunkowych działających w trybie półautomatycznym?

W przypadku trybu półautomatycznego wymagane jest wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez operatora w celu przejazdu stacji do miejsca docelowego.

Czy półki mają taką samą konstrukcję dla surowych arkuszy blach i wyciętych elementów? Czy są uniwersalne?

Tak, wszystkie półki do składowania arkuszy blach są uniwersalne. Każda półka może być użyta do składowania surowego materiału w arkuszach lub detali wyciętych. W przypadku składowania detali wyciętych, dno półki powinno zostać wyposażone w arkusz blachy o odpowiedniej grubości.

Jak uchronić przed uszkodzeniami arkusze ze stali nierdzewnej podczas składowania?

Półki, na których składowane są blachy ze stali nierdzewnej wyposażamy w specjalne nakładki wykonane z tworzywa ABS, dzięki czemu arkusze nie mają styczności z samą półką i nie powstają uszkodzenia.

Czy w automatycznych systemach składowania można składować arkusze blach na paletach?

Tak, można, jednak sugerujemy składowanie surowych arkuszy blach bez palet w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni. Każdy produkowany przez nas system wyposażony jest w urządzenie umożliwiające depaletyzację – oddzielenie palety od materiału i odłożenie surowego materiału na półkę. Dzięki niemu proces ten jest znacznie szybszy i bezpieczniejszy.

Czy w automatycznych systemach składowania można składować odpady użytkowe?

W automatycznych systemach składowania Baumalog możliwe jest składowanie odpadów użytkowych oraz ich identyfikacja w systemie sterowania. Z uwagi na ograniczenia i konieczność pobierania arkuszy wg kolejności ułożenia, rekomendujemy składowanie odpadów użytkowych poza naszymi systemami składowania, z możliwością ich lokalizacji w systemie sterowania (obsługa lokalizacji zewnętrznych).

Z czego wynika różnica w cenie pomiędzy stacjami poruszającymi się wzdłuż krótkiego i długiego boku półki?

W przypadku stacji poruszającej się wzdłuż długiego boku, rośnie masa konstrukcji regału automatycznego z powodu większego rozstawu słupów. Ma to główny wpływ na wzrost ceny względem regału wyposażonego w stację poruszającą się wzdłuż krótkiego boku.

Czy istnieje możliwość rozbudowy już zainstalowanego automatycznego systemu składowania?

Istnieje taka możliwość, natomiast ewentualną rozbudowę należy uwzględnić na etapie projektowania systemu.

Czy Klient może wykonać półki do automatycznego systemu składowania we własnym zakresie?

Tak, jest możliwe, by Klient wykonał półki we własnym zakresie. W tym celu udostępniamy rysunki wykonawcze półek oraz konsultujemy ich wykonanie na poziomie technologicznym. Bazując na naszym doświadczeniu, sugerujemy powierzenie produkcji i dostawy półek naszej firmie.

Czy do konstrukcji regału automatycznego Baumalog może być mocowana obudowa?

Obudowa magazynu automatycznego nie może być mocowana do konstrukcji nośnej regału. Wymagane jest zastosowanie niezależnej konstrukcji stalowej, do której mogą być zamocowane np. płyty warstwowe.

Czy możliwe jest składowanie różnych asortymentów profili na jednej półce?

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu półki wyposażone są w przestawialne separatory, które umożliwiają tworzenie przedziałów.

Czy w magazynach automatycznych do składowania długich elementów półki mogą mieć różne wysokości?

Tak, półki w magazynie automatycznym do składowania długich elementów mogą mieć różne wysokości. Wysokość półek oraz ich liczbę dobieramy indywidualnie po konsultacji z Klientem.

W jaki sposób realizowane jest sterowanie automatycznym systemem składowania?

Sterowanie automatycznym systemem składowania realizowane jest za pomocą dotykowego panelu sterowania umieszczonego obok każdej ze stacji. Panel ten posiada aplikację Smart WMS działającą w systemie operacyjnym Windows.

Czy system automatyzacji Baumalog zapewnia dostęp do danych produkcyjnych i stanów magazynowych?

Tak, dzięki naszemu oprogramowaniu dostarczanemu razem z system automatyzacji, Klient zyskuje dostęp do wielu raportów takich jak np. statusów zlecenia produkcyjnego, stanów magazynowych, historii operacji czy historii wytworzonych detali. Dodatkowo dzięki bazie danych SQL, którą wykorzystujemy w naszym systemie, klient ma możliwość stworzenia własnych raportów dostosowanych do swoich indywidulanych potrzeb.

W ilu etapach realizowana jest dostawa elementów konstrukcyjnych systemu automatyzacji?

Dostawa naszych systemów automatyzacji realizowana jest w kilku etapach. Wszystkie podzespoły są transportowane do miejsca montażu zgodnie z ustalonym harmonogramem, będącym integralną częścią umowy.

Jakie wyposażenie potrzebne jest do montażu systemów automatyzacji Baumalog?

Za zorganizowanie niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia instalacji naszych systemów odpowiada Baumalog. W trakcie procesu montażu wykorzystujemy podnośnik nożycowy, wózek widłowy, a w szczególnych przypadkach ładowarkę teleskopową lub dźwig samochodowy.

Czy podczas montażu potrzebujemy wsparcia ze strony Klienta?

Nie, zespół montażowy Baumalog pracuje samodzielnie. Nie angażujemy pracowników naszych Klientów, ani nie korzystamy z narzędzi ani sprzętu do montażu ze strony Klienta. Od rozładunku elementów konstrukcji z naczep samochodowych, poprzez transport do miejsca instalacji, aż do finalnego montażu i uruchomienia wszystko wykonujemy we własnym zakresie.

Jakie wymagania techniczne musi spełniać posadzka dla instalowanych przez nas systemów automatyzacji?

Posadzka powinna spełniać odpowiednie wymagania nośności, aby przenieść obciążenie systemu. Wraz z ofertą na system dostarczamy Klientowi szkic przenoszenia obciążeń z informacją o położeniu siatki słupów (mm), naciskach (MPa) i siłach (kN) pod każdym słupem naszej konstrukcji, sposobie kotwienia oraz wymaganej tolerancji płaskości posadzki. Za zaprojektowanie i wykonanie posadzki o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych odpowiada Klient.

Czy systemy automatyzacji Baumalog są kotwione do posadzki?

Tak, konstrukcje systemów automatyzacji Baumalog są kotwione do posadzki. Do każdego projektu podajemy szkic przenoszenia obciążeń (naciski MPa, siła w słupie kN) oraz siatkę słupów.

Jak instalowane są torowiska systemów automatyzacji Baumalog?

Mamy możliwość zastosowania dwóch rodzajów torowisk – instalowane w posadzce lub na jej powierzchni. Ich dobór zależy od umiejscowienia torowisk w hali. Tory wbudowane w posadzkę nie wystają ponad jej wysokość, więc nie tworzą przeszkody dla pieszych czy pojazdów poruszających się po hali.

Czy Baumalog wykonuje prace budowlane niezbędne do instalacji systemu?

Nie zajmujemy się częścią budowlaną projektów. Za wszystkie prace budowlane takie jak np. wycinanie kanałów pod torowiska czy wykonanie otworów w ścianie odpowiada Klient. W celu ułatwienia prac budowlanych, przed rozpoczęciem montażu dostarczamy wszystkie niezbędne rysunki oraz wytyczne: kompletny schemat systemu z uwzględnieniem planu budynku, położeniem torowisk, miejscem podłączenia energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz sieci internetowej. Do każdego projektu dołączamy również szkic przenoszenia obciążeń.

Jaka jest minimalna wymagana przestrzeń pomiędzy najwyższym elementem automatycznego systemu składowania, a konstrukcją dachu hali?

Dla zapewnienia bezproblemowego montażu naszych systemów, wymagane jest zachowanie 200 mm wolnej przestrzeni pomiędzy najwyżej położonym punktem systemu składowania, a dachem hali.

Jakie są możliwe scenariusze montażu jednej wycinarki laserowej z systemem automatyzacji?

W przypadku instalacji systemu automatyzacji pojedynczej wycinarki laserowej możliwe są dwa scenariusze. Jeżeli wycinarka laserowa już jest zamontowana, w kolejnym kroku montowana jest automatyzacja. W przypadku braku wycinarki laserowej, jako pierwsza montowana jest automatyzacja, a w kolejnym korku instalowana jest wycinarka laserowa.

Czy można korzystać z wycinarki laserowej podczas montażu systemu automatyzacji?

Jeżeli wycinarka laserowa ustawiona jest w obszarze systemu automatyzacji, wtedy użycie jej podczas montażu nie jest możliwe. W szczególnych przypadkach możliwe jest używanie wycinarki poza godzinami pracy naszych ekip montażowych. W przypadku ustawienia wycinarki laserowej poza systemem automatyzacji, możliwe jest jej wykorzystanie z uwagi na brak kolizji między pracującymi zespołem montażystów Baumalog, a operatorami wycinarki laserowej.

Ile czasu zajmuje integracja dwóch wycinarek laserowych z systemem automatyzacji?

Opierając się na naszych dotychczasowych doświadczeniach, integracja wycinarek laserowych z systemem automatyzacji Baumalog zajmuje ok. jednego tygodnia.

Czy podczas montażu omawiane są kwestie integracji informatycznej systemów?

Podczas instalacji i uruchomienia systemu obecni są montażyści, mechanicy, elektrycy i automatycy. Kwestia integracji informatycznej, a więc realizowanych scenariuszy procesu, zakresu oraz sposobu wymiany danych między wycinarką, a automatyzacją, prowadzona jest w trakcie wytwarzania systemu,  a więc przed dniem rozpoczęcia montażu przez zespół IT klienta i specjalistów Baumalog. Test integracji odbywa się w trakcie montażu systemu, zgodnie z ustalonym harmonogramem będącym integralną częścią umowy.

Czy do obsługi systemu automatyzacji potrzebny jest operator?

System automatyzacji może pracować bez stałej obecności operatora. Jeśli w systemie składowania znajduje się zapas surowego materiału, wciąż dostępne są wolne miejsca do rozładunku wyciętych elementów (półki lub punkty dostępowe), a wycinarka laserowa i automatyzacja są w pełni zintegrowane, wtedy cały system może pracować bez operatora. Dzięki temu, Klienci używają naszych maszyn do cięcia podczas nocnych zmian i w weekendy. Laser i system automatyzacji komunikują się bezpośrednio w całym procesie technologicznym cięcia laserowego, dlatego operator może być potrzebny tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jak przebiega proces depaletyzacji blach?

Proces depaletyzacji blach (oddzielenia palety od pakietu arkuszy) trwa niewiele ponad minutę i składa się z kilku etapów:

 1. Wózek widłowy z pakietem arkuszy blach na palecie podjeżdża nad stację załadunkową systemu składowania
 2. Następnie unoszone są piny depaletyzatora (sterowane z poziomu panelu operatora)
 3. Widły wózka widłowego z pakietem arkuszy blach na palecie są opuszczane na stację rozładunkową
 4. Wózek widłowy wycofuje się, dzięki czemu oddzielona od arkuszy blach paleta opada na półkę
 5. Wózek widłowy podjeżdża ponownie i unosi pakiet arkuszy blach umiejscowionych na pinach depaletyzatora
 6. Po zdjęciu arkuszy blach ze stacji możliwe jest usunięcie palety przez operatora
 7. Po usunięciu palety wózek widłowy odkłada pakiet arkuszy blach na uniesione piny depaletyzatora
 8. Piny depaletyzatora z pakietem arkuszy blach są opuszczane i w ten sposób blacha załadowana jest na półkę bez palety.

Proces depaletyzacji może być realizowany również na depaletyzatorze mobilnym umiejscowionym w dowolnym miejscu hali.

Przebieg procesu depaletyzacji można zobaczyć na krótkim filmie: LINK DO FILMU

Czy istnieje możliwość kontrolowania wagi dostarczanego ładunku do systemu składowania?

Tak, stację załadunkowo-rozładunkową automatycznych systemów składowania możemy wyposażyć w układ ważący z podziałką 3 kg.

Co się stanie jeśli na półkę systemu zostanie załadowane za dużo materiału?

Nasze systemy wyposażone są w system kontroli wysokości, który wykrywa zbyt wysokie artykuły i uniemożliwia wprowadzenie ich do magazynu. Kontrola obciążenia półek realizowana jest za pomocą pomiaru prądu przez falownik w układzie napędowym windy. W przypadku przekroczenia wysokości lub masy materiału wprowadzonego do automatycznego systemu składowania, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat na panelu operatorskim.

Jak przebiega proces separacji blach?

Proces separacji arkuszy blach składa się z kilku etapów. Najpierw jedna z krawędzi arkusza blachy jest podnoszona przez system dedykowanych ssawek z jednoczesnym wykorzystaniem powietrznej dyszy separacyjnej wdmuchującej sprężone powietrze w przestrzeń między arkuszami. Następnie załączane są wszystkie sekcje przyssawek, a arkusz blachy zostaje uniesiony. W celu kontroli poprawności procesu separacji, sprawdzana jest grubość arkusza. Operacja ta realizowana jest za pomocą mechanicznej suwmiarki, która w trybie automatycznym sprawdza grubość blachy, dzięki czemu system ma pewność, że nie nastąpiło sklejenie dwóch lub więcej arkuszy.

Jakie trudności mogą pojawić się podczas separacji blach i jak ich uniknąć?

W procesie separacji istotna jest dbałość o niski stopień zaolejenia blach. Przy wysokim zaolejeniu rośnie ryzyko sklejenia i pobrania więcej niż jednego arkusza. Poprawność pobrania jednego arkusza jest realizowana za pomocą mechanicznej suwmiarki, która w trybie automatycznym sprawdza grubość blachy, dzięki czemu system ma pewność, że nie nastąpiło sklejenie arkuszy.

Z jaką dokładnością mierzona jest grubość arkusza blachy przez system pomiaru grubości?

Dokładność pomiaru grubości arkusza blachy wynosi 0,2 mm.

Jaką maksymalną grubość blachy obsługuje moduł rozładunkowy stołu wycinarki laserowej?

Maksymalna grubość arkuszy blach obsługiwanych przez widły modułu rozładunkowego stołu wycinarki laserowej wynosi 25 mm.

Czy w przypadku awarii automatycznego systemu składowania Baumalog możliwy jest dostęp do składowanego materiału?

Zgłoszenia serwisowe dzielą się na awarie i usterki. W przypadku awarii nie ma możliwości pobrania materiału z systemu składowania, natomiast w przypadku usterki, które stanowią większość zgłoszeń serwisowych, zostaje zachowany dostęp do składowanego materiału z pewnymi ograniczeniami np. obniżoną prędkością windy transportującej półki, która skutkuje wydłużonym czasem oczekiwania na materiał.

Jak obsłużyć wycinarkę laserową, gdy nie działa automatyzacja?

W sytuacji, gdy system automatyzacji jest unieruchomiony, możliwa jest obsługa wycinarek laserowych w sposób ręczny lub przy pomocy wózka widłowego. Szczegółowy opis możliwości obsługi wycinarek laserowych przy niedostępności systemu automatyzacji, opisany jest w instrukcji obsługi każdego systemu.

Czy w przypadku awarii jednej z kilku wycinarek laserowych podłączonych do systemu automatyzacji możliwe jest przekierowanie zleceń do działających maszyn?

Tak, jest to możliwe. Oprogramowanie sterujące Smart WMS Production umożliwia realizację różnych scenariuszy przepływu materiału.

Z jaką prędkością porusza się układnica magazynowa w automatycznym systemie składowania Baumalog?

Maksymalna prędkość układnicy magazynowej wzdłuż toru wynosi 2 m/s. Dobór prędkości układnicy zależy jest od wielu czynników m.in. od ładowności półki i rozmiaru systemu. W układach napędowych układnicy stosujemy zestawy kołowe marki Demag oraz szyny dźwigowe A75.

Czy prowadnice półek w automatycznych systemach składowania należy regularnie wymieniać?

Prowadnice półek są wykonane z samosmarownego poliamidu PA6, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę z uwagi na bardzo dobre właściwości smarne oraz dużą odporność na ścieranie tego tworzywa. Można przyjąć, że trwałość prowadnic wynosi kilkadziesiąt lat.

Czy łańcuchy napędów w systemach automatycznych nie rozciągają się z upływem czasu?

We wszystkich napędach łańcuchowych stosujemy wysokiej jakości łańcuchy przeprężone. Pionowy napęd łańcuchowy windy wyposażony jest w samonapinacz, który zapewnia odpowiednie napięcie łańcucha. Z kolei w napędach poziomych stosujemy napinacze, w przypadku których wystarczająca jest regulacja podczas corocznego przeglądu technicznego.

Czy torowisko stacji wyjeżdzającej na zewnątrz budynku wymaga dodatkowej konserwacji?

Torowisko umiejscowione na zewnątrz budynku wymaga zachowania czystości oraz odprowadzenia wody opadowej. Jeśli to możliwe, wskazane jest zastosowanie podgrzewania, aby śnieg, czy lód nie zalegał na torowisku.

Czy istnieje możliwość sprawdzenia stanów magazynowych nie będąc bezpośrednio przy pulpicie sterowania?

Oprogramowanie Smart WMS posiada wersję na PC. Obie wersje aplikacji – na pulpicie operatora i na komputerze – działają na tej samej bazie danych SQL. Dzięki temu dostęp do danych magazynowych możliwy jest również z poziomu komputera.

Jak zoptymalizować produkcję przy krótkich programach cięcia?

Optymalizacja produkcji w krótkich programach cięcia jest możliwa dzięki szybkiemu dostępowi do wielu asortymentów blach, który zapewnia stacja duo (automatyczna dwupoziomowa stacja systemu składowania) , optymalizacji kolejki zleceń na podstawie informacji uzyskanych z systemu ERP poprzez oprogramowanie Smart WMS oraz możliwości kompletacji pojedynczych arkuszy na półce wg kolejności zleceń. Możliwe jest również odpowiednie ustawienie półek w systemie składowania w taki sposób, by móc szybciej przetransportować je do stacji duo, która dzięki dwóm niezależnie działającym poziomom zapewnia szybki dostęp do wielu asortymentów blach. W przypadku kilku wycinarek laserowych w jednym systemie umożliwiamy przypisanie odpowiedniego programu do każdej wycinarki laserowej.

Czy planowanie zleceń produkcyjnych może odbywać się z poziomiu oprogramowania sterującego Baumalog?

Tak, planowanie zleceń produkcyjnych możliwe jest z poziomu oprogramowania Smart WMS z modułem Planner Lite lub Smart WMS Production. Po analizie procesu produkcyjnego u Klienta dobieramy odpowiednie oprogramowanie sterujące systemem automatyzacji, uwzględniając m.in. liczbę i marki wycinarek laserowych oraz funkcjonalności systemu CAD/CAM.

Czy możliwa jest relokacja systemu do innej lokalizacji?

Tak, istnieje taka możliwość. Każda instalacja wymaga jednak indywidualnego rozpatrzenia planów dot. relokacji systemu.

Z kim kontaktować się w przypadku awarii systemu automatyzacji Baumalog?

W przypadku awarii naszych systemów wsparcie techniczne realizowane jest przez dział serwisu Baumalog.

W jakich godzinach pracuje serwis Baumalog?

Pomoc techniczna udzielana jest telefonicznie lub drogą mailową w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00. Oferujemy również możliwość zawarcia indywidualnej umowy serwisowej zapewniającej całodobowe wsparcie techniczne od poniedziałku do soboty.

Czy Baumalog oferuje zdalne wsparcie techniczne?

Tak, wszystkie systemy podłączamy do sieci internetowej. Zdalny dostęp realizowany jest poprzez aplikację TeamViewer. Ponad 70% zgłoszeń serwisowych rozwiązujemy zdalnie, bez konieczności stacjonarnej wizyty pracownika serwisu Baumalog.

Jakie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać w systemach automatyzacji?

Do każdego systemu dołączamy dokumentację techniczną, zawierającą zalecenia dotyczące częstotliwości i zakresu bieżących czynności konserwacyjnych. Wskazane czynności konserwacyjne to: czyszczenie kurtyn lub barier bezpieczeństwa, czyszczenie czujników optycznych i indukcyjnych oraz czyszczenie zabrudzonych zewnętrznych elementów maszyny, które nie wymagają prac na wysokości itd. W przypadku bardziej złożonych czynności serwisowych lub czynności wymagających pracy na wysokości, prace konserwacyjno-serwisowe wykonywane są przez pracowników serwisu Baumalog.

Ile czasu zajmuje przegląd systemów automatyzacji Baumalog?

Przegląd trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Dokładny czas trwania przeglądu jest uzależniony od wielkości i złożoności systemu i ustalany jest indywidualnie.

Jakie są najczęstsze powody usterek systemów Baumalog?

Większość usterek wynika np. z niewłaściwego ułożenia materiału na półce lub – w przypadku automatyzacji – zanieczyszczenia rusztu wycinarki laserowej czy zaolejenia arkuszy blach, których nie są w stanie pobrać przyssawki podciśnieniowe.

Ile trwa okres gwarancji systemów automatyzacji Baumalog?

Okres gwarancji systemów automatycznych Baumalog trwa 24 miesiące, pod warunkiem wykonania przeglądu po 12 miesiącach od oddania do użytku.

Kiedy powstała firma Baumalog?

Firma Baumalog działa od 2011 roku.

Gdzie znajduje się siedziba firmy Baumalog?

Główna siedziba firmy Baumalog znajduje się w Duchnicach (gm. Ożarów Mazowiecki). Bezpośrednio przy biurze mieści się przestrzeń magazynowo-montażowa. Nasza siedziba znajduje się ok. 15 kilometrów od ścisłego centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 i drogi ekspresowej S8.

Czy Baumalog posiada własny zakład produkcyjny?

Tak, Baumalog posiada własny zakład produkcyjny, w którym powstają konstrukcje naszych systemów: magazynów automatycznych, systemów automatyzacji wycinarek laserowych czy układnic magazynowych.

Kto jest producentem układnic magazynowych wykorzystywanych przez Baumalog?

Cały proces – projektowanie, konstrukcja, sterowanie oraz wytwarzanie wraz z montażem, uruchomieniem i serwisem naszych systemów, również układnic magazynowych – realizowany jest przez Baumalog.

Jakie komponenty stosujemy w naszych systemach?

W naszych systemach stosujemy komponenty renomowanych producentów, aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę. Nasi dostawcy to m.in.:

 • Nord w zakresie motoreduktorów i falowników,
 • Schmalz dla techniki podciśnieniowej,
 • Beckhoff dla sterowników PLC,
 • Sick dla systemów bezpieczeństwa i elementów automatyki,
 • Siemens i Eaton dla komponentów elektrycznych,
 • Tsubaki dla łańcuchów,
 • Festo dla układów pneumatycznych,
 • INA/FAG dla łożysk,
 • Igus dla prowadników kablowych.

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22