Automatyczny regał na blachy – sposób na zwiększenie efektywności procesów składowania

Automatyczny regał na blachy to nie tylko składowanie dużego wolumenu materiału w jednym miejscu. Automatyzacja daje możliwość skrócenia operacji magazynowych oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa. Automatyczny regał na arkusze blach to zautomatyzowanie procesu od momentu przyjęcia materiału do magazynu, poprzez efektywne zarządzanie materiałem w magazynie np. poprzez monitorowanie położenia i stanów magazynowych aż do wyjścia materiału z magazynu i przejścia do kolejnych etapów produkcji. Automatyczny regał na blachy daje możliwość integracji automatyzacją maszyn produkcyjnych np. wycinarek laserowych, pras krawędziowych czy centr gnących. W ten sposób procesy składowania stają się częścią całego zintegrowanego procesu produkcyjnego. 

Zautomatyzowane regały na blachy Baumalog oferowane są w wielu konfiguracjach w celu jak najlepszego dopasowania do potrzeb Klienta – głównie potrzeb składowania pod kątem wolumenu oraz dostępnego miejsca. Automatyczne systemy składowania blach są szansą na zmianę charakteru procesów magazynowych. Procesy magazynowe, mogą być kosztowne i czasochłonne, dzięki automatyzacji mogą dać firmie realną wartość.

Automatyczny regał na blachy Baumalog

Firma Baumalog od ponad 12 lat kompleksowo zajmuje się produkcją automatycznych systemów składowania i produkcji, odpowiadając za cały proces – od analizy potrzeb Klienta, przez projektowanie, wytwarzanie, montaż oraz uruchomienie i obsługę posprzedażową. Przez kilkanaście lat systemy automatyczne Baumalog trafiły do ponad 100 firm, w których dzięki nim usprawniono procesy intralogistyczne. Poniżej prezentujemy gamę regałów na blachy.

Kompaktowy regał na blachy – MonoTower Lite

Automatyczny regał na blachy MonoTower Lite przeznaczony jest do składowania do 81 ton arkuszy blach o wymiarach maksymalnych 3 m x 1,5 m na powierzchni jedynie 16 m2. Szybki dostęp do składowanych pakietów blach zapewnia winda, która zastępuje wózek widłowy, transportując półkę z materiałem w odpowiednie miejsce w kolumnie składowania oraz dostarczając ją z powrotem do operatora. W bezpośrednim połączeniu z systemem składowania znajduje się depaletyzator, który umożliwia automatyczne rozdzielenie pakietów blach od palet. Kompaktowość i prostota regału automatycznego MonoTower Lite umożliwiają szybki montaż.

System jednokolumnowy o większych możliwościach – MonoTower

Regał automatyczny MonoTower – tak samo jak wersja Lite – składa się z jednej kolumny składowania, jednak umożliwia składowanie pakietów arkuszy blach o wymiarach maksymalnych 3 m x 1,5 m, a także 4 m x 2 m i 6 m x 2 m. Ładowność jednej półki w zależności od wielkości składowanych pakietów blach wynosi od 3 do 5 ton, a całego systemu to aż 160 ton w jednej zautomatyzowanej kolumnie składowania. Zarządzanie pracą systemu usprawnia oprogramowanie Smart WMS Standard. Obsługa systemu – jak w każdym przypadku – odbywa się przy pomocy panelu operatorskiego.

TwinTower – dwukolumnowy automatyczny regał na blachy

Automatyczny regał na blachy TwinTower posiada dwie kolumny składowania, pomiędzy którymi działa winda automatyczna, która odpowiada za efektywne realizowanie operacji wewnątrz systemu składowania . Maksymalna wysokość regału na blachy wynosi 20 metrów. W zależności od potrzeb Klienta, istnieje również możliwość rozbudowy magazynu do większych wersji, poprzez dobudowanie kolejnych kolumn składowania. Regał na blachy TwinTower daje możliwość składowania do 775 ton arkuszy blach.

Wielokolumnowe magazyny automatyczne

W przypadku składowania większych wolumenów materiału, konieczne może być zagospodarowanie większej powierzchni na system składowania. Automatyczne wielokolumnowe regały magazynowe takie jak TransferTower oraz MultiTower to rozwiązania, które dają możliwość efektywnego składowania i zarządzania dużymi wolumenami materiału.

TransferTower – magazyn połączony stacją transferową

TransferTower to automatyczny system składowania, który składa się z od dwóch do czterech magazynów automatycznych TwinTower. Połączenie między poszczególnymi kolumnami stanowi stacja transferowa, która umożliwia przemieszczanie się półek na całej szerokości systemu. Za przemieszczanie się półek w pionie odpowiadają windy automatyczne, które znajdują się w pomiędzy każdą parą kolumn składowania. Magazyn automatyczny TransferTower osiąga wysokość maksymalną wynosi 20 m, a maksymalne obciążenie półki 5000 kg.

MultiTower – regał automatyczny z układnicą magazynową

Magazyn automatyczny MultiTower daje największe możliwości pod kątem wolumenu składowanego materiału. Obsługę wielokolumnowego systemu umożliwia układnica magazynowa, która porusza się po torze jezdnym znajdującym się pomiędzy kolumnami składowania. Układnica zintegrowana jest ze stacjami rozładunkowo-załadunkowymi magazynu automatycznego usprawniając proces załadunku magazynu automatycznego oraz dostarczania blach do maszyn ciągu technologicznego.

 

Automatyczny regał na blachy, jako źródło przewagi konkurencyjnej

W każdej firmie procesy magazynowe wymagają odpowiedniego zaplanowania. Obecnie stale rośnie rola automatyzacji w procesach magazynowych, która umożliwia sprawniejsze wykonywanie pojedynczych operacji, a to przekłada się na zwiększenie efektywności całego procesu. Automatyczny magazyn blach daje możliwość połączenia z maszynami obróbczymi np. wycinarkami laserowymi, tworząc spójny proces od przyjęcia materiału do magazynu, przez efektywne magazynowanie, przepływ materiału do maszyn obróbczych, automatyczny załadunek i rozładunek maszyny oraz powrót wyciętych detali do magazynu lub punktów dostępowych. Zautomatyzowanie szeregu czynności w procesie składowania to również bezpieczniejsza i efektywniejsza praca operatora magazynu. Słowem, automatyzacja  zmienia obraz procesów magazynowych zarówno pod kątem kosztowym, jak i procesowym.

Umów bezpłatną konsultację i dopasuj rozwiązanie odpowiednie dla Twojej firmy: BEZPŁATNA KONSULTACJA

Pełna oferta regałów na blachy Baumalog: LINK


Zaobserwuj nas!

Linkedin Baumalog

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22