Firma Baumalog jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, należącego do międzynarodowej federacji ERF (European Racking Federation). 
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk w:

  • działalności biznesowej,
  • szkoleniowej,
  • edukacyjnej,

w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa oraz innowacyjności w obszarze techniki magazynowej

i transportu wewnętrznego.

Siedziba stowarzyszenia PSTM mieści się w Poznaniu.
Więcej informacji: pstm.org.pl