Baumalog członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Firma Baumalog jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, należącego do międzynarodowej federacji ERF (European Racking Federation).
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk w:

  • działalności biznesowej,
  • szkoleniowej,
  • edukacyjnej,

w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa oraz innowacyjności w obszarze techniki magazynowej

i transportu wewnętrznego.

Siedziba stowarzyszenia PSTM mieści się w Poznaniu.

Baumalog 2022