SPOTKANIE Z FIRMĄ BAUMALOG w Poznaniu PODCZAS I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE

29 września na targach TAROPAK 2014 w Poznaniu zadebiutowało I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie. Forum trwało 4 dni i cieszyło się wielkim zainteresowaniem wystawców. W atrakcyjny sposób zostały przedstawione osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach, gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów.

Drugiego dnia Forum (30.09) specjaliści i eksperci merytoryczni Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego wypowiadali się na temat eksploatacji i jej wpływie na bezpieczeństwo pracy.

Marcin Kozłowski, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej i Dyrektor Operacyjny firmy Baumalog swój wykład pt. „Bezpieczeństwo transportu i składowania stalowych elementów dłużycowych w obszarze produkcyjnym”, poświęcił zagadnieniom logistycznym związanym z elementami dłużycowymi. Ich transport, składowanie jest zawsze obarczone wysokim wskaźnikiem ryzyka. Wśród problemów jaki niesie transport materiałów zostały omówione głównie te związane z wymiarami (długość), kształtem (rury, arkusze blach, pakiety profili), czy masą.

Jako odpowiedź na wymagania dotyczące składowania tych elementów, w swej prezentacji Marcin Kozłowski przedstawił, kilka wariantów regału automatycznego do dłużyc i blach, czyli maszyny składającej się z zestawu kolumn składowania, wyposażonej w napęd transportujący półki do stacji załadowczo-odbiorczych.
Przedstawione w prezentacji rozwiązania spotkały się z uznaniem i zainteresowaniem zgromadzonych gości.

Baumalog 2022