Przegląd Prasy: bezpieczeństwo w magazynie

Im wyżej składujemy towar, tym bardziej powinniśmy się pochylić nad tematem magazynowego bezpieczeństwa – pisze dla „Warehouse Monitor” inż. spec. Adam Wojciechowski z Instytutu Logistyki i Magazynowania i przedstawia w redakcyjnym poradniku 15 kluczowych wytycznych dot. nadzoru nad regałami w magazynie.

Postępujący rozwój gospodarczy sprawił, że także na polskim rynku obserwujemy ciągłe dążenie do jak najefektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów. Tym tendencjom podlegają również i eksploatowane przez firmy obiekty magazynowe. Lepsze wykorzystanie przestrzeni składowania pozwala na zmagazynowanie na tej samej powierzchni znacznie większej liczby towarów.

Osiągnięcie tego efektu w jakimkolwiek obiekcie magazynowym jest jednak możliwe głównie w wyniku zastosowania różnego rodzaju regałów, urządzeń o budowie przestrzennej wielopoziomowej, które są przeznaczone do składowania asortymentów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych. Najbardziej rozpowszechnione w praktyce rynkowej są regały ramowe bezpółkowe wolno stojące, w których najczęściej składowane są paletowe jednostki ładunkowe, stąd też często nazywane są potocznie paletowymi.

Baumalog 2022