Otrzymaj dofinansowanie z KPO na cyfrowy rozwój przedsiębiorstwa

Do 9 października 2023 roku można ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie z KPO (Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) na rozwój inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstwa. Program dofinansowań to szansa na otrzymanie finansowania od 40 do 50 proc. wartości projektu o wartości od 8 do 140 mln zł. Nabór wniosków w trybie konkursowym prowadzi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Konkurs skierowany jest do dużych firm poszukujących szans rozwoju w kierunku transformacji cyfrowej i Przemysłu 4.0. Zgłaszane przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 roku.

Na jakie rodzaje projektów można uzyskać dofinansowanie z KPO?

Dofinansowanie z KPO w ramach inwestycji A2.1.1 (Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach) można uzyskać na następujące rodzaje projektów:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory)
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych (źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych)

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach mają na celu rozwój wysokich technologii, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wśród korzyści realizacji programu wsparcia polskich przedsiębiorstw przemysłowych wymienia się np. wdrażanie nowych technologii, tworzenie nowych innowacyjnych linii produkcyjnych, poprawę stanu istniejącej infrastruktury produkcyjnej, zwiększenie zdolności produkcyjnych, utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy czy redukcję szkodliwych emisji środowiskowych.

Jeżeli planujesz wdrożenie zaawansowanego projektu w Twojej firmie, zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi informacjami, które znajdują się na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/a211-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach

Nasze systemy automatyzujące składowanie i przetwarzanie blach czy elementów długich wpisują się w założenia programu dofinansowań z KPO. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu omówienia szczegółów dotyczących zastosowania naszych systemów: Strona kontaktowa

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22