Inwestycja w automatykę magazynową się opłaca – Studium przypadku: regał magazynowy typu MonoTower® dla HSW S.A.

Większość przedstawicieli firm, które zdecydowały się zainwestować w automatykę magazynową, jest zadowolona z efektów wynika z raportu PPML (Panel Polskich Menedżerów Logistyki), który dotyczy zainteresowania automatyką magazynową wśród polskich przedsiębiorstw.

Inwestycja w automatykę magazynową wiąże się zazwyczaj ze sporą zmianą w funkcjonowaniu samego magazynu, a także jest kosztownym przedsięwzięciem – tak uważa większość firm.

Mimo to, gdyby policzyć dokładnie korzyści płynące z zastosowania zautomatyzowanych rozwiązań, okazałoby się, że jest to po prostu opłacalne.

Mimo że większość badanych stwierdziła, że efekty inwestycji były zgodne z planami i oczekiwaniami, to jednak spośród wszystkich badanych firm aż 59 proc. do tej pory nie rozpatrywało ani nie wdrożyło w swoich magazynach automatyki.

Z danych raportu wynika, iż firm, które nie wdrożyły jeszcze automatyki w magazynie jest ok. 3 razy więcej, niż firm, które zrealizowały tę inwestycję, bądź są w jej trakcie.

Przedsiębiorstwa, które rozpatrywały lub są aktualnie w trakcie podejmowania decyzji o wdrożeniu automatyki, stanowią 19 proc. całości.

Pozostałe firmy (18 proc.) to takie, które wdrożyły u siebie automatykę lub też są w trakcie takiej inwestycji.

Najczęstszym powodem, z jakiego nie rozpatruje się wdrożenia rozwiązań automatyki w magazynach, jest mała skala lub rodzaj operacji magazynowych. Do najczęściej wskazywanych czynników utrudniających podjęcie decyzji należą niewystarczająca wiedza dotycząca możliwych rozwiązań oraz brak doświadczenia w tym zakresie.

Jednocześnie współpraca z dostawcami rozwiązań automatyki magazynowej w znacznej większości przypadków została oceniona wysoko, zarówno na etapie ofertowania, jak i wdrażania przedsięwzięcia.

Rzeczywiście, szczególnym wyzwaniem staje się zorganizowanie zaplecza magazynowego dla produkcji wielkogabarytowej – komentuje Marcin Kozłowski, odpowiedzialny za funkcjonowanie operacyjne firmy Baumalog.

Najpopularniejsze rozwiązania wykorzystują w swych założeniach system szuflad, które ułatwiają dostęp do składowanych materiałów przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni magazynowej. Przykładem rozwiązania, uwzględniającego tego typu potrzeby jest zaprojektowany i wdrożony przez nas automatyczny regał magazynowy typu MonoTower®, który rozwiązuje problem składowania blach o wymiarach 3×1.5m.

System pozwala na redukcję powierzchni składowania materiału, przyśpiesza dostęp do niego i ułatwia bieżącą inwentaryzację.

Pierwszy z automatycznych regałów magazynowych Baumalog został wyprodukowanych dla Huty Stalowa Wola S.A. specjalizującej się m.in. w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu maszyn inżynieryjnych, sprzętu artyleryjskiego, wyrobów wojskowych..

Innowacja i wygoda użytkowania

Automatyczny regał MonoTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych (pręty, profile, rury, itd) oraz arkuszy (blach, płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach.

System składa się z jednej kolumny składowania oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda, której zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumny składowania do stacji załadowczej.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi od frontu maszyny do windy załadunek i rozładunek półek może być wykonywany przy udziale suwnicy lub wózka widłowego

Półki są lokowane w kolumnie składowania na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach zapewniających miejsce składowania.

Dzięki modułowej konstrukcji automatycznych regałów Mono- i TwinTower® regał MonoTower® może zostać rozbudowany do wersji TwinTower®.

 

 

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22