JAK MOŻNA POLICZYĆ KOSZTY WDROŻENIA AUTOMATYKI MAGAZYNOWEJ

Odpowiada Marcin Kozłowski, Dyrektor Operacyjny Baumalog na przykładzie studium przypadku, inwestycji podjętej w firmie PIT-RADWAR S.A. w regał automatyczny  MonoTower® do składowania blach kolorowych.

W przypadku gospodarki magazynowej automatyzacja może dotyczyć właściwie wszystkich głównych procesów. Jak jednak – przynajmniej wstępnie – policzyć jej opłacalność? Z tak sformułowanym zagadnieniem spotkałem się czytając „Vademecum rozwiązań i dobrych praktyk w logistyce magazynowej – 2014” wydanym przez   Warehouse Magazin.

Jest faktem oczywistym, iż ocena opłacalności inwestycji logistycznych polega na ocenie efektywności ekonomicznej, zaś jedną z najpopularniejszych metod jest zmodyfikowana analiza wartości netto inwestycji – NPV (Net Present Value).
Jednak w przypadku inwestycji logistycznej generującej bezpośrednie wpływy (zakup, koszty utrzymania i eksploatacji) ocena porównawcza z innymi działami nie pozwala na rzetelna ocenę – jak słusznie zauważa ekspert Jacek Olszewski, principal w firmie Miebach Consulting. „Dlatego też przy ocenie inwestycji w automatyzację logistyczną warto uwzględnić wszystkie korzyści ekonomiczne przez nią generowane i wyrażone w pieniądzu” dodaje Oleszwski.

Modelowym przykładem zastosowania tego twierdzenia są inwestycje podjęte w firmie PIT-RADWAR S.A. , gdzie w obliczu zwiększenia liczby zamówień reorganizacja magazynu zaopatrującego dział produkcji stała się koniecznością. Początkiem zmian w kierunku automatyzacji zaplecza magazynowego była decyzja o zakupie regału automatycznego do składowania blach aluminiowych, podjęta w 2013 roku.
Inwestycja natychmiast przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne:

• Zmniejszono w znaczącym stopniu powierzchnię, na której dotychczas składowano blachy aluminiowe o dużych gabarytach.
Działalność produkcyjna PIT-RADWAR S.A. wymaga zabezpieczenia zapasów blach z metali kolorowych. Dotychczas przechowywano je na zwykłych regałach, ale duża ilość, gabaryty oraz waga komplikowały operacje logistyczne. Uznano, że regał MonoTower® będzie najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z przechowywaniem blach.

• Skrócono czas operacji logistycznych, ponieważ dostęp do całego asortymentu materiałów stał się łatwy i szybki. Zmniejszono również liczbę błędów w procesach.
Oprogramowanie sterujące MS-10, zarządzające transportem półek, oprócz standardowych możliwości wyszukiwania artykułów według numerów, indeksów lub nazw oraz wymiany informacji pomiędzy bazą danych regału a informatycznym systemem magazynowym (WMS), ma również funkcje diagnostyczne, szczególnie ważne dla szybkiego reagowania w przypadku awarii.

• Zmniejszono koszty związane ze stratami/uszkodzeniami towarów.
Wszystkie te czynniki przyczyniły się do zmniejszenia pracochłonności, zwiększeniem niezawodności procesów i ograniczeniem ewentualnej utraconej sprzedaży.

Wdrożenie regału automatycznego  MonoTower® przyniosło w firmie PIT-RADWAR S.A dostrzegalne oszczędności, w związku z czym podjęto decyzję o zakupie następnej maszyny, wpisując ją w plan sukcesywnej reorganizacji produkcji.

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22