Montujemy jedną z naszych największych realizacji

Rozpoczęliśmy montaż zewnętrzny jednej z największych realizacji naszej firmy. Długi na 29 metrów system automatyzujący procesy składowania i przetwarzania blach wdrażamy w firmie NETECS – wiodącego polskiego producenta wentylatorów przemysłowych, który stale inwestuje w nowe technologie w celu poprawy warunków i wydajności produkcji.

Montaż SmartFlow System w Netecs – składowe systemu

Podstawą instalowanej automatyzacji przetwarzania blach jest automatyczny system składowania MultiTower z układnicą magazynową, który może pomieścić  do 249 półek o ładowności 3000 kg każda, co daje łączną ładowność na poziomie 747 000 kg w aż 12 kolumnach składowania. Początkowo zainstalowana liczba półek będzie wynosić 130 szt. o łącznej ładowności 390 000 kg z możliwością wstawienia pozostałych półek, w zależności od potrzeb klienta. System w pełni zautomatyzuje jedną wycinarkę laserową do cięcia blach oraz wspomoże działanie drugiej wycinarki laserowej oraz usprawni przepływ wyciętych detali do strefy maszyny gnącej.

Moduł automatyzacji i możliwość dalszej rozbudowy

Przepływ materiału do wycinarki laserowej możliwy jest dzięki modułowi automatyzacji MultiLoader, który odpowiada za pobieranie surowych arkuszy blach z półki dostarczanej przez dwupoziomową stację duo i ich transport na stół wycinarki laserowej TRUMPF. Wycięte detale transportowane są z powrotem do systemu składowania lub poza obszar systemu załadunkowo-rozładunkowego, skąd bezpośrednio może odebrać je operator.

Druga wycinarka laserowa, która również ustawiona jest równolegle do systemu składowania również będzie korzystać z bliskości automatycznego systemu składowania. Jeden z punktów dostępowych będzie dostarczać materiał do strefy wycinarki laserowej znacząco ułatwiając jej załadunek. W zależności od potrzeb Klienta konstrukcja przygotowana będzie na rozbudowę stacji dostępowej do wersji duo dając możliwość montażu drugiego systemu automatyzacji MultiLoader.

Mnogość punktów dostępowych

System zostanie wyposażony w cztery punkty dostępowe poruszające się po krótkim boku systemu składowania, służące usprawnieniu przepływu materiału oraz obsługę systemu przez operatorów.

  1. Stacja załadunkowa automatycznego systemu składowania z depaletyzatorem do oddzielania pakietów arkuszy blach od palet
  2. Stacja rozładunkowa po przeciwległej stronie od wycinarek laserowych
  3. Stacja z przystankiem pod MultiLoaderem oraz w osobnej strefie do sortowania detali wyciętych
  4. Stacja dostępowe z przystankiem pod drugą wycinarką laserową (z możliwością rozbudowy)

Oprogramowanie Smart WMS Advanced

Oprogramowanie Smart WMS Advanced, stanowi integralną część całego systemu. Tworzone przez naszych specjalistów oprogramowanie umożliwia wykorzystanie danych w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i składowania. Moduł Smart WMS Advanced umożliwia np. zarządzanie artykułami poprzez integrację z systemami klasy ERP lub WMS, zarządzanie zleceniami lub tworzenie raportów nt. stanów magazynowych. Pracę operatorów przy systemie automatyzacji ułatwia 5 pulpitów operatorskich, rozmieszczonych w różnych miejscach systemu składowania.


Kolejne etapy wdrożenia i jego efekty przed nami. Zaobserwuj nas na Linkedin i bądź na bieżąco!

Zaobserwuj nas!

Linkedin Baumalog

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22