Automatyczny magazyn blach

Odbiorca

Firma Spiroflex z Mielca specjalizuje się w obróbce metali oraz produkcji systemów kominowych, wentylacji i systemów odwodnień liniowych. W związku ze wzrostem produkcji i potrzebą optymalizacji procesu składowania oraz przepływu arkuszy blach Spiroflex zdecydował się wdrożyć automatyczny magazyn blach MultiTower z wykorzystaniem układnicy i stacji ruchomych.
Wcześniejsze składowanie blach na regałach statycznych było mało praktyczne a obsługiwanie procesu załadunku i transportu za pomocą wózków widłowych przysparzało wiele trudności, wymagało dużo miejsca oraz zajmowało zbyt wiele czasu.

Charakterystyka

Uruchomiony w Spiroflex system składa się z 6 kolumn składowania, które mieszczą 146 półek o wymiarach użytecznych 3100 x 1560 mm i nośności 3 000 kg. System posiada 3 jednakowe stacje rozładunkowe przy wycinarkach laserowych, 2 stacje obrotowe przy wykrawarkach i 1 stację transferową. Wszystkie stacje poruszają się po torowiskach wbudowanych w posadzkę. Półki z materiałem pobierane są z regału na stację transferową a następnie na stacje obrotowe, z których materiał przekładany jest na stół wykrawarki. Arkusze blach ze stacji rozładunkowych, dojeżdżających w pobliże wycinarek laserowych, są pobierane za pomocą żurawia z uchwytem podciśnieniowym i transportowane na stół wycinarek laserowych. Stacja transferowa wyposażona jest w hydrauliczny podnośnik nożycowy służący do rozdzielania pakietów blach od palet. Wewnątrz stacji wbudowana jest waga, która pozwala kontrolować ilość składowanych materiałów.

Magazyn posiada 6 pulpitów operatorskich (przy każdej stacji), wyposażonych w kolorowy, dotykowy ekran. Zintegrowane z systemem nadrzędnym Comarch XL (ERP) oraz Cadman (CAM) oprogramowanie sterujące Baumalog, umożliwia sprawne planowanie i optymalizowanie procesu produkcji. Realizacja pobrań i uzupełnień arkuszy blach odbywa się w ramach zleceń wydawanych przez planistów produkcji. Zlecenia wraz z określonym priorytetem są przypisane do stacji, przez którą mają być realizowane. Zlecenia mogą mieć wiele linii zamówieniowych, a planiści na bieżąco mogą je edytować, zmieniać im priorytet wykonania bądź usuwać je. Operator nie ma możliwości pobrania artykułu poza zleceniami, co pozwala zredukować liczbę pomyłek do minimum.

System magazynowy i oprogramowanie Baumalog pozwoliło zautomatyzować proces przepływu materiałów oraz zoptymalizować dostępną powierzchnię – system jest w stanie pomieścić 438 ton blach, a stacja transferowa umożliwia dostarczanie materiałów w szybki i bezpieczny sposób nawet do maszyn technologicznych znajdujących się w znacznej odległości od magazynu.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Wysokość systemu 6 000 [mm]
Długość/szerokość półki 3 100/1 560 [mm]
Nośność półki 3 000 [kg]
Liczba półek 146
Ładowność całkowita 438 000 [kg]

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22