Automatyzacja przepływu materiału

Odbiorca

Firma Lazam CZ s.r.o. działa od ponad trzydziestu lat i zajmuje się kompleksową produkcją ślusarską, cięciem laserowym materiału, gięciem blach i prętów oraz obróbką powierzchni gotowych wyrobów. Obróbka surowych elementów stalowych służy produkcji wielu produktów – na ich podstawie powstają konstrukcje stalowe, bramy, palety do transportu ciężkich maszyn i wiele innych.

Charakterystyka

W celu optymalizacji produkcji i przepływu materiału w hali produkcyjnej firmy wdrożyliśmy SmartFlow System, który umożliwia wykorzystanie pełni możliwości wycinarki laserowej LVD, integrując ją z automatycznym systemem składowania i modułami załadunkowo-rozładunkowymi. Wprowadzenie automatycznego systemu pozwoliło na ograniczenie roboczogodzin operatorów przy jednoczesnym wprowadzeniu produkcji nocnej.

Główne elementy SmartFlow System w firmie Lazam to:

  • Regał automatyczny TwinTower z 66 półkami do składowania blach o wymiarach 3 x 1,5 m
  • System MultiLoader służący do pobierania arkuszy blach z regału, obsługi wycinarek laserowych i dostarczania wyciętych elementów do półautomatycznych punktów dostępowych
  • Oprogramowanie Smart WMS Advanced do sterowania produkcją

System wyposażono w kilka punktów dostępowych, które optymalizują przepływ materiału do wycinarki laserowej oraz odbiór gotowych elementów i ich sortowanie do kolejnej fazy produkcji. Stacja załadunkowa regału automatycznego TwinTower wyposażona jest w depaletyzator i wyjeżdża na zewnątrz hali produkcyjnej w celu ułatwienia procesu załadunku materiału. Pomiędzy magazynem blach, a systemem transportowym znajduje się stacja duo, która odpowiada za szybkie i efektywne dostarczenie arkuszy blach do dalszego transportu w kierunku wycinarek laserowych.

System transportowy MultiLoader ma kilka funkcji. Załadunek arkuszy blach na wycinarkę laserową może odbywać się ze stacji duo połączonej z magazynem lub z pozostałych dwóch punktów – stacji dostępowej lub stołu – do których mogą zostać odłożone wycięte elementy. Dodatkową użytecznością jest zastosowanie specjalnych przekładek, które MultiLoader może transportować ze stołu do punktu dostępowego w celu oddzielania wyciętych elementów według rodzaju.

Punkty dostępowe stanowią ważną część systemu oraz umożliwiają dostarczenie surowych arkuszy blach z różnych punktów. Stół znajdujący się na końcu ciągu technologicznego ma funkcję operacyjną – umożliwia załadunek surowych blach do obróbki lub przekładek, ale może być też miejscem odłożenia wyciętych detali, które stamtąd mogą być zabierane do następnego etapu produkcji. Podwójna automatyczna stacja dostępowa pomiędzy systemem składowania, a wycinarką laserową wyposażona jest w 4 stalowe palety. Może ona służyć zarówno do odbioru detali wyciętych przez operatora, jak również załadunku surowych blach przy pomocy wózka widłowego. Podwójna stacja dostępowa umiejscowiona jest na torowisku, dzięki któremu może przemieścić się poza obszar roboczy systemu ułatwiając jej załadunek i rozładunek.

Elementem integrującym cały system produkcyjny jest oprogramowanie Smart WMS Advanced, które pozwala na bieżący podgląd i zarządzanie procesem produkcji i składowania. Sterowanie może być realizowane z panelu operatorskiego lub aplikacji zainstalowanej na komputerze. Smart WMS Advanced umożliwia dodatkowo zarządzanie artykułami poprzez integrację z systemami produkcyjnymi klasy ERP i WMS, raportowanie dot. stanów magazynowych i lokalizacji materiału oraz zarządzanie zleceniami. Zoptymalizowanie przepływu materiału przez SmartFlow System pozwoliło na redukcję kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście efektywności laserowego cięcia blachy.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Wysokość systemu 7 950 [mm]
Długość/szerokość półki 3 100/1560 (ewentualnie 1600) [mm]
Nośność półki 3 000 [kg]
Liczba lokalizacji na półki w regale 66
Ładowność całkowita 198 000 [kg]
Długość/szerokość systemu 18 950/4 700 [mm]

Media

Poniżej prezentujemy film z pracy systemu SmartFlow System w Lazam:

 

Stoisz przed wyzwaniem zoptymalizowania pracy wycinarki laserowej? Zapytaj o zastosowanie naszych systemów automatycznego składowania i przepływu materiału. Wyślij formularz w celu nawiązania kontaktu.

 

Zapytanie ze strony realizacji

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22