Składowanie blach

Odbiorca

PPH Kostrzewa Sp. J to przedsiębiorstwo produkujące kotły grzewcze i palniki na pelet.

Charakterystyka

W celu lepszej koordynacji pracy utworzono w siedzibie spółki centralny magazyn blach. W związku z potrzebą uporządkowania przestrzeni magazynu zdecydowano o zakupie jednego regału automatycznego MonoTower® i dwóch regałów TwinTower®.

Regał automatyczny MonoTower® posiada jedną kolumnę składowania i jedną kolumnę transportową, w której porusza się winda. Jej zadaniem jest pobieranie/odwożenie półek na wskazany poziom składowania. Przy maszynie zamontowany jest żuraw słupowy wyposażony w uchwyt podciśnieniowy umożliwiający transport arkuszy blach pomiędzy regałem a prasą zaginającą blachy.

Dwa regały automatyczne TwinTower® składają się w sumie z czterech kolumn składowania oraz dwóch kolumn transportowych, w których poruszają się windy, których zadaniem jest pobieranie i odkładanie 139 półek pomiędzy stacją załadunkową i rozładunkową oraz lokalizacjami w kolumnach składowania. Załadunek pakietów blach do regału odbywa się z wykorzystaniem ruchomej stacji wyposażonej w hydrauliczny podnośnik pozwalający na depaletyzację pakietów blach. Przemieszczanie półek pomiędzy regałami TwinTower® odbywa się dzięki stacji poruszającej się pod tylnymi kolumnami składowania. Stacja ta również odpowiada za rozładunek regału. Stacje załadunkowa i rozładunkowa pracują w trybie automatycznym. Sterowanie regałów odbywa się przy udziale dwóch paneli operatorskich wyposażonych w kolorowe ekrany dotykowe.

Dane techniczne

Parametry MonoTower®Wartość
Wysokość regału6000 [mm]
Długość/szerokość półki3100/1550 [mm]
Nośność półki3200 [kg]
Ilość półek27
Ładowność całkowita86 400 [kg]

 

Parametry TwinTower®Wartość
Wysokość regału9300 [mm]
Długość/szerokość półki3100/1550 [mm]
Nośność półki3200 [kg]
Ilość półek139
Ładowność całkowita448 800 [kg]

Baumalog 2022