Regał automatyczny do składowania blach kolorowych

Konkurencja oraz rozwój nowoczesnych technologii zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne do ciągłego podnoszenia standardów w działaniu. Dzięki tej presji wzrasta motywacja do poszukiwań najnowszych rozwiązań technicznych wspierających produkcję i pozwalających na sprawną organizację magazynów przyprodukcyjnych. Głównym celem tych zmian jest automatyzacja procesów logistycznych oraz ograniczenie powierzchni składowania.

Przykładem takich trendów są inwestycje podjęte w firmie PIT-RADWAR S.A. , gdzie w obliczu zwiększenia liczby zamówień reorganizacja magazynu zaopatrującego dział produkcji stała się koniecznością. Początkiem zmian w kierunku automatyzacji zaplecza magazynowego była decyzja o zakupie regału automatycznego do składowania blach aluminiowych, podjęta w 2013 roku. Inwestycja natychmiast przyniosła wymierne korzyści. Zmniejszono w znaczącym stopniu powierzchnię, na której dotychczas składowano blachy aluminiowe o dużych gabarytach. Skrócono również czas operacji logistycznych, ponieważ dostęp do całego asortymentu materiałów stał się łatwy i szybki. Wdrożenie regału automatycznego MonoTower przyniosło w firmie dostrzegalne oszczędności, w związku z czym podjęto decyzję o zakupie następnej maszyny, wpisując ją w plan sukcesywnej reorganizacji produkcji.

Działalność produkcyjna PIT-RADWAR S.A. wymaga zabezpieczenia zapasów blach z metali kolorowych. Dotychczas przechowywano je na zwykłych regałach, ale duża ilość, gabaryty oraz waga komplikowały operacje logistyczne. Uznano, że regał MonoTower będzie najlepszym rozwiązaniem problemów związanych z przechowywaniem blach. Regał o wysokości 5,3 m wyposażono w 22 półki o wymiarach 4 m x 1 m.

Na każdej z nich można składować dwa stosy arkuszy blach o wymiarach 2 m x 1 m oraz wysokości maksymalnej 200 mm. Za transport półek wraz z materiałami odpowiada winda poruszająca się na froncie kolumny składowania. Tak jak w pierwszym regale, uruchomionym w 2013 r., także w kolejnym system napędowy wyposażono w urządzenie do pomiaru obciążenia półek, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej ładowności dla pojedynczej półki (1000 kg), jak również zapewnić kontrolę całkowitego obciążenia regału (30 000 kg).

Oprogramowanie sterujące MS-10, zarządzające transportem półek, oprócz standardowych możliwości wyszukiwania artykułów według numerów, indeksów lub nazw oraz wymiany informacji pomiędzy bazą danych regału a informatycznym systemem magazynowym (WMS), ma również funkcje diagnostyczne, szczególnie ważne dla szybkiego reagowania w przypadku awarii. System TDS.NET umożliwia zdalną komunikację z modułem sterowania, odczytywanie informacji o pojawiających się błędach lub dokonywanie zmian konfiguracyjnych w określonym zakresie.

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22