Najpopularniejsze rodzaje regałów magazynowych

Regały magazynowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu magazynu i zarządzaniu zapasami – pozwalają m.in.:
– utrzymać porządek
– optymalnie wykorzystać przestrzeń
– poprawić dokładność kompletacji.

Powierzchnia i wysokość budynku może być zoptymalizowana zależnie od rodzaju zastosowanych regałów magazynowych – jakie są najczęściej spotykane rozwiązania?

1. Regały tradycyjne

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są konwencjonalne regały, których półki są rozmieszczone w stałych lub różnych odstępach. Jednym z największych problemów w tego typu regałach jest ilość zmarnowanego czasu potrzebnego na znalezienie właściwego artykułu, mała wydajność przy kompletacji oraz nieoptymalne wykorzystanie powierzchni.

2. Regały przesuwne

Regały przesuwne składają się z modułów i służą głównie do składowania towarów jednorodnych o niskiej rotacji. Po rozsunięciu kolumn składowania tworzy się wewnętrzna droga, którą poruszają się wózki widłowe i podnośniki. Zaletą regałów przesuwnych jest to, że mogą podwoić pojemność magazynu, jednak zajmują znacznie więcej miejsca niż np. regały automatyczne oraz pobranie artykułu zajmuje więcej czasu.

3.Regały dynamiczne i regały push-back

Innym rodzajem regałów magazynowych są regały dynamiczne i regały push-back. Są to warianty regałów przesuwnych, które wykorzystują siłę grawitacji opakowań lub palet przy przesuwaniu na rolkach. Regały dynamiczne (FIFO) opierają się na metodzie, w której pierwszy wchodzący towar jest pierwszym wychodzącym. Z kolei w przypadku regałów push-back (LIFO), towary są przechowywane i pobierane z tego samego miejsca – towar przychodzący ostatni zastanie pobrany jako pierwszy. Do wad tego typu systemów możemy zaliczyć ograniczoną różnorodność składowanych towarów, brak możliwości dotarcia do konkretnego asortymentu oraz wysoki koszt wdrożenia.

5. Regały wspornikowe

Regały wspornikowe są wykorzystywane głownie do składowania produktów dłużycowych i wymagają dróg dostępu do półek, problematyczne bywa również pobieranie towarów.

5. Regały automatyczne Modula

Jedną z najlepszych alternatyw dla konwencjonalnych typów są regały windowe Modula, które są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego magazynowania i zarządzania zapasami. Automatyczne regały Modula pozwalają składować praktycznie każdy rodzaj asortymentu i dostarczać go za pomocą windy bezpośrednio do operatora. Pomoce wizualne jak wskaźnik laserowy czy listwa alfanumeryczna wskazują dokładne miejsce przedmiotu do pobrania lub uzupełniania na półce co minimalizuje ryzyko pomyłek przy kompletacji. Regały mogą mierzyć ponad 16 metrów co pozwala w pełni wykorzystywać wysokość pomieszczenia. Półki regału są rozmieszczanie dynamicznie w zależności od wysokości artykułów znajdujących się na każdej z nich – dzięki temu nie tracimy przestrzeni wewnątrz regału. Półki mogą mieć prawie tonę ładowności i ponad 4 metry szerokości co czyni je bardzo uniwersalnymi dla składowania różnego rodzaju towarów. Oprogramowanie magazynowe Modula WMS umożliwia integrację z systemami ERP oraz zarządzanie zapasami i zamówieniami dla operatorów, którzy pracują w ergonomicznej pozycji, bez potrzeby chodzenia i szukania artykułów w różnych częściach magazynu.

6. Regały automatyczne Baumalog

Automatyczne systemy Baumalog służą głównie do składowania materiałów o dużych masach i wymiarach jak np. arkusze blach, dłużyce, narzędzia czy różnego rodzaju pojemniki. Regały mogą składać się z jednej lub wielu kolumn składowania, gdzie półki są dostarczane i odbierane za pomocą windy bezpośrednio do operatora bądź w pobliże maszyn produkcyjnych. Różne konfiguracje półek, ładowność do 5 ton na każdą oraz możliwość składowania ponad 12 metrowych elementów pozwala dopasować rozwiązanie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo oprogramowanie sterujące Baumalog umożliwia integrację z systemami WMS i ERP oraz planowanie produkcji i kontrolę stanów magazynowych.

Baumalog 2021