Sposoby zwiększania wydajności produkcji. Przykład procesu obróbki arkuszy blach.

Istnieją sposoby zwiększania wydajności produkcji, które są w stanie zmienić charakter procesu przetwarzania arkuszy blach. Wdrożenie systemów automatyzujących produkcję wymaga zidentyfikowania potrzeb i wyzwań, jakie występują w danej firmie produkcyjnej. To na ich postawie można zaprojektować odpowiednie rozwiązanie, dzięki któremu cały proces produkcyjny zyska większą wydajność. Systemy automatyzacji przetwarzania blach to sposób na zwiększenie wydajności produkcji – od początku procesu składowania, przez przepływ materiału do maszyny obróbczej, aż do odbioru wyciętych detali i ich transport do stacji końcowych lub powrót do automatycznego systemu składowania. Takim systemem jest SmartFlow System od Baumalog. 

Wydajność procesu produkcyjnego to złożone zagadnienie, na które składa się dostępny park maszynowy oraz umiejętne korzystanie z niego w celu wykorzystania jego pełnego potencjału, a także czynnik ludzki, który odpowiada za sprawne wykonywanie czynności, które nie są zautomatyzowane. Zwiększanie wydajności produkcji możliwe jest dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu automatyzacji, które są w stanie znacząco poprawić jakość procesu obróbki materiału. Systemy automatyzacji umożliwiają zwiększenie dostępności, a co za tym idzie również wydajności maszyn produkcyjnych takich jak np. wycinarki laserowe do arkuszy blach czy centra gnące. W jaki sposób jest to możliwe?

Wydajność procesu produkcyjnego a poprawa dostępności maszyn

Zwiększenie dostępności maszyn polega m.in. na skróceniu planowanych przestojów maszyny obróbczej w celu rozładunku i załadunku stołu maszyny. Dostępność zmniejsza się, gdy za rozładunek i załadunek maszyny odpowiada wyłącznie człowiek. Tego typu praca jest bardziej niebezpieczna i wymaga dużego nakładu energii ze strony operatora przez cały czas trwania zmiany. System automatyzacji odpowiadający za rozładunek i załadunek maszyny obróbczej zmienia obraz tej czynności.

Automatyczny moduł załadunkowo-rozładunkowy MultiLoader to dwie niezależnie poruszające się stacje, dzięki którym przestój maszyny obróbczej zostaje zminimalizowany. Moduł załadunkowy pobiera arkusz blachy z półki systemu i transportuje go wprost na stół wycinarki laserowej – cały proces odbywa się powtarzalnie w stałym przedziale czasowym, umożliwiając pracę w systemie 24/7 bez stałej obecności operatora.

Zasadę działania MultiLoadera i transportu materiału surowego i detali wyciętych przedstawia poniższy film z jednego z naszych ostatnich uruchomień w firmie Hammar w Szwecji:

Sposoby zwiększania wydajności produkcji

W procesie obróbki blach istnieje wiele czynników, które mogą powodować straty na wydajności. Są to np. nieplanowane przestoje, zbyt długie oczekiwanie na dostawę surowców do strefy maszyny obróbczej czy straty wykorzystania związane z nieefektywnymi działaniami operatorów maszyn.

SmartFlow System – odpowiedź na potrzeby rynku

Zastosowanie systemu automatyzacji, jakim jest SmartFlow System pozwala w pełni zoptymalizować wydajność procesów produkcyjnych. Załadunek i rozładunek maszyn obróbczych nie byłby możliwy bez odpowiednio zaprojektowanego przepływu materiału, który zaczyna się już w momencie przyjęcia go do magazynu. SmartFlow System umożliwia dopasowanie automatycznego systemu składowania (MonoTower, TwinTower, TransferTower lub MultiTower) oraz stacji załadunkowych umożliwiając kompleksową gospodarkę magazynową, której zarządzanie jest znacznie łatwiejsze dzięki oprogramowaniu Smart WMS, które umożliwia np. monitorowanie stanów magazynowych. W połączeniu ze stacją duo, która poprzez dwa niezależnie działające poziomy dostarcza materiał z systemu składowania do załadunkowo-rozładunkowych stacji transportowych SmartFlow System, tworzy spójną całość znacząco poprawiając wydajność procesu produkcyjnego.

Zwiększenie wydajności produkcji w firmie Ter Horst

Firma Ter Horst mająca siedzibę w Holandii specjalizuje się w obróbce metali. W celu usprawnienia procesów składowania w 2021 roku wdrożyła na swoją halę produkcyjną automatyczny system składowania MultiTower, który wiosną 2023 roku rozbudowaliśmy o moduł automatyzacji dla wycinarki laserowej Durma do cięcia arkuszy blach o wymiarach maksymalnych 3 m x 1,5 m.

Dobudowany moduł automatyzacji umożliwił wykorzystanie w pełni mocy produkcyjnych uruchomionej wycinarki laserowej oraz usprawnił przepływ materiału z półki systemu składowania na stół maszyny obróbczej oraz powrót detali wyciętych na półkę. Dzięki temu wyeliminowana zostaje najbardziej powtarzalna i czasochłonna czynność operatora polegająca na transporcie materiału w odpowiednie miejsce hali produkcyjnej. Całe zadanie przejmuje moduł automatyzacji, a operator zostaje przeniesiony do prac dających większą wartość.

Więcej informacji o rozbudowie systemu znajduje się na stronie: “Automatyzacja wycinarki laserowej z magazynem” oraz w artykule “; “Rozbudowa magazynu MultiTower o automatyzację przetwarzania blach

Zwiększanie wydajności produkcji to wyzwanie w wielu branżach

W wielu halach produkcyjnych istnieje bardzo złożony park maszynowy, który wymaga stworzenia systemu, który zagwarantuje odpowiednią wydajność każdej z maszyn. Jego brak stwarza ryzyko powstania wielu “wąskich gardeł” na produkcji, które uniemożliwią wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych parku maszynowego. Praca poniżej możliwości produkcyjnych wiąże się z ryzykiem powstawania strat ekonomicznych poprzez zmniejszanie przewagi konkurencyjnej firmy. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, jakim są systemy automatyzacji składowania i przepływu materiału do maszyn obróbczych pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej i eliminację przestojów w złożonych procesach produkcyjnych.

Proces przepływu arkuszy blach do maszyn obróbczych, który optymalizuje SmartFlow System jest elementem produkcji zarówno w firmach, w których produkcja najmniejszych detali wykonywana jest we własnym zakładzie produkcyjnym, jak i firm świadczących usługi z zakresu cięcia blach. W obu przypadkach produkcja tego typu elementów może odbywać się w trybie 24/7. Praca w tym systemie wymaga odpowiedniego zaplanowania i automatyzacji procesów, również w celu zmiany charakteru pracy operatora, a co za tym idzie znaczącej poprawy wydajności procesu produkcyjnego.


Poszukujesz rozwiązania, które poprawi wydajność parku maszynowego w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak nasze rozwiązania mogą rozwinąć potencjał produkcji. 

Zapytanie ofertowe

Zaobserwuj nas!

Linkedin Baumalog

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22