TwinTower®

Automatyczny regał TwinTower®

Automatyczny regał TwinTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych (pręty, profile, rury, itd) oraz arkuszy (blach, płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach.

Automatyczny regał magazynowy typu TwinTower

Zasada działania

System składa się z dwóch kolumn składowania oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda, której zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumn składowania do stacji załadowczej. Dodatkowy układ napędowy na wysokości stacji załadowczej zapewnia transport półek poza obrys przedniej kolumny składowania tak, by umożliwić załadunek lub rozładunek półek przy pomocy suwnicy lub wózka widłowego.

Półki są składowane w obydwu kolumnach składowania na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach zapewniających miejsce składowania.

Przykład zastosowania systemu TwinTower® do magazynowania profili w firmie INSTAL-FILTER SA

Cechy automatycznego regału TwinTower®

 • ładowność na półkę do 5 000 kg
 • maksymalna długość półki 15 m
 • modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę już istniejącego systemu (np. zmianę wysokości)
 • integracja sterowania z systemami klasy ERP i WMS
 • możliwość zabudowy regału na zewnątrz budynków
 • różne warianty umiejscowienia punktów dostępowych (okna dostępowe na różnych kondygnacjach, stacje odbiorcze umiejscowione z dwóch stron regału, itd)
 • napęd w kierunku pionowym i poziomym realizowany za pomocą łańcuchów Galla

Automatyczny magazyn blach TwinTower® może występować z 3 rodzajami stacji załadunkowo-rozładunkowych w zależności od potrzeb Klienta i umiejscowienia innych maszyn ciągu technologicznego. Stacja może być nieruchoma lub przemieszczać się po dłuższym lub krótszym boku półki.

Korzyści wynikające ze stosowania regału

 • oszczędność powierzchni magazynowej
 • wykorzystanie dostępnej wysokości hali
 • łatwy i szybki dostęp do składowanych artykułów
 • łatwy załadunek i wyładunek składowanych artykułów
 • uniwersalność (ładowność na półkę do 5 000 kg, długość półki do 15 m)
 • możliwość integracji z maszynami z ciągu technologicznego oraz z informatycznymi system magazynowymi klasy ERP/WMS

Zastosowanie

 • w produkcji – jako magazyn komponentów (np. prętów, blach, narzędzi technologicznych)
 • w magazynowaniu i dystrybucji (np. magazyn rur, kształtowników)

button"

Chcesz dowiedzieć się więcej?